تکلیف درس هنر

در آثار هنری ایران و جهان نمونه های دوبعدی، سه بعدی و نقش برجسته جستجو و پیدا کنید(از هرکدام یک عدد) با استفاده از شکل بدن یک حیوان دلخواه یک شی کاربردی طراحی کنید.(حداقل دو عدد طرح).

تکلیف درس هنر

مرحله اول: سه عدد طراحی واقعی از اشیا پیرامون. مرحله دوم: تبدیل سه طرح واقعی به سه عدد طرح خیالی که بر گرفته از قدرت تخیل دانش آموز است

هنر- تکلیف جلسه دوم

مرحله اول: سه عدد طراحی واقعی از اشیا پیرامون. مرحله دوم: تبدیل سه طرح واقعی به سه عدد طرح خیالی که بر گرفته از قدرت تخیل دانش آموز است .

هنر- تکلیف جلسه دوم

انتخاب یکی از بناهای معروف معماری ایران یا جهان و همچنین انتخاب یک مکان عمومی ( مثل : سینما، نمایشگاه، کتابخانه و ...) و در مرحله بعدی طراحی یک مکان عمومی انتخاب شده با اقتباس از بنای تاریخی.

هنر- تکلیف جلسه اول

۱- در آثار هنری ایران و جهان ۱ نمونه دوبعدی و یک نقش برجسته و یک نمونه سه بعدی یا حجم را جستجو و ارائه کنید. ۲- با استفاده از شکل بدن حیوانات مختلف، یک شئ کاربردی و یک شئ تزئینی طراحی کنید.