هنر- تکلیف جلسه دوم

انتخاب یکی از بناهای معروف معماری ایران یا جهان و همچنین انتخاب یک مکان عمومی ( مثل : سینما، نمایشگاه، کتابخانه و ...) و در مرحله بعدی طراحی یک مکان عمومی انتخاب شده با اقتباس از بنای تاریخی.

هنر- تکلیف جلسه اول

۱- در آثار هنری ایران و جهان ۱ نمونه دوبعدی و یک نقش برجسته و یک نمونه سه بعدی یا حجم را جستجو و ارائه کنید. ۲- با استفاده از شکل بدن حیوانات مختلف، یک شئ کاربردی و یک شئ تزئینی طراحی کنید.