Browsing Category

پایه هشتم

تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۲۸ ژانویه

تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۲۸ ژانویه فارسی: درس دهم " قلم سحر آمیز" تدریس شد. دانش آموزان عزیز فاطمه و شبنم با آمادگی بسیار خوب حکایت هایی از گلستان را در کلاس خواندند. تکلیف: صفحه ی ۸۵ کتاب فارسی " بخش فعالیت های نوشتاری" انجام…

تکلیف هفتگی پایه هشتم ۲۱ ژانویه

تکلیف هفتگی پایه هشتم ۲۱ ژانویه فارسی: امتحان املاء ، انشاء و نگارش برگزار شد. تکلیف: نوشتن حکایتی کوتاه از آمادگی روخوانی آن از گلستان سعدی. ریاضی: سوالات و تمرین های صفحه های ۶۱ و ۶۲ (تجزیه عبارت های جبری) حل شدند. تکلیف:…

فارسی+انشا

22/10/22 تکالیف فارسی-----خود ارزیابی+نوشتن صفحه28+دیکته از تمام درس ها تکلیف انشا------نوشتن انشا با موضوعات داده شده.

تکلیف درس هنر

در آثار هنری ایران و جهان نمونه های دوبعدی، سه بعدی و نقش برجسته جستجو و پیدا کنید(از هرکدام یک عدد) با استفاده از شکل بدن یک حیوان دلخواه یک شی کاربردی طراحی کنید.(حداقل دو عدد طرح).