Browsing Category

پایه هشتم

تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – سی ام مارچ

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : درس جذر تقریبی و بدست آوردن نقاط دقیق اعداد گنگ روی محور تدریس شد. تمرین صفحه ی 112 و 113 و کاردرکلاس صفحه ی…

تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – بیست و سوم مارچ

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : متاسفانه با وجود فرصت دو هفته ی تعطیلات وضعیت تکالیف دانش آموزان و نظم و ترتیب ایشان اصلا قابل قبول برای درس…

تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – نهم مارچ

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : درس توان و جذر و قوانین آنها داده شد . کار در کلاس صفحات 103 و  104 و تمرین صفحات 104 و 105 ، کار در…

تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – اول مارچ

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : تمرینات و تکالیف داده شده مرور و رفع اشکال شد. درس هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه داده شد . تمرین…

تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – بیست و چهارم فوریه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : تمرینات و تکالیف داده شده مرور و رفع اشکال شد. درس هم نهشتی مثلث ها داده شد . کاردرکلاس های صفحه ی 93 و 94 و 95…

تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – هفدهم فوریه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : اول از همه باید تشکر کنم که دانش آموزان همگی این هفته تمرینات خود را حل کرده بودند. تمرینات داده شده در تلگرام در…

تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – دهم فوریه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : متاسفانه تعداد دانش آموزان که تمرین های خواسته شده خود را به طور کامل انجام می دهند بسیار کم است، لطفا والدین عزیز…

تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – سوم فوریه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : درس بردار ، تجزیه بردار و ضرب یک عدد در بردار دوباره مرور شد و تمرینات هفته ی قبل رفع اشکال شد. بردارهای یکه (واحد…

تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – بیست و هفتم ژانویه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : درس بردار ، تجزیه بردار و ضرب یک عدد در بردار تدریس شد. لطفا تمرین صفحه ی 73 و کار درکلاس صفحه های 75 و 76 و 77…