Browsing Category

پایه هشتم

تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – بیست و چهارم فوریه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : تمرینات و تکالیف داده شده مرور و رفع اشکال شد. درس هم نهشتی مثلث ها داده شد . کاردرکلاس های صفحه ی 93 و 94 و 95…

تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – هفدهم فوریه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : اول از همه باید تشکر کنم که دانش آموزان همگی این هفته تمرینات خود را حل کرده بودند. تمرینات داده شده در تلگرام در…

تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – دهم فوریه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : متاسفانه تعداد دانش آموزان که تمرین های خواسته شده خود را به طور کامل انجام می دهند بسیار کم است، لطفا والدین عزیز…

تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – سوم فوریه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : درس بردار ، تجزیه بردار و ضرب یک عدد در بردار دوباره مرور شد و تمرینات هفته ی قبل رفع اشکال شد. بردارهای یکه (واحد…

تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – بیست و هفتم ژانویه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : درس بردار ، تجزیه بردار و ضرب یک عدد در بردار تدریس شد. لطفا تمرین صفحه ی 73 و کار درکلاس صفحه های 75 و 76 و 77…

تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – بیستم ژانویه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : امتحان ترم اول ریاضی برگزار شد. به دانش آموزان یک کپی از امتحان داده شده است لطفا با دقت و کامل آن را حل کنند.…

تکلیف هفتگی پایه ی هشتم – سیزدهم ژانویه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : هفته ی آینده امتحان ترم اول ریاضی تا آخر فصل چهارم برگزار خواهد شد. لطفا تمام مطالب کتاب و تمرینات اضافی…

تکلیف هفتگی پایه ی هشتم – ششم ژانویه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : دو صفحه تمرین در تلگرام فرستاده شده است ، لطفا همه ی  آن ها را در دفتر حل کنید. دانش آموزان عزیز  تمرینات ریاضی خود…

تکلیف هفتگی کلاس هشتم – شانزدهم دسامبر

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : کار در کلاس صفحه ی 65 و 66 ، تمرین صفحه ی 67 و تمرین ترکیبی صفحه ی 68 انجام شود. یک برگه تمرین در تلگرام فرستاده…