هنر- تکلیف جلسه دوم

انتخاب یکی از بناهای معروف معماری ایران یا جهان و همچنین انتخاب یک مکان عمومی ( مثل : سینما، نمایشگاه، کتابخانه و …) و در مرحله بعدی طراحی یک مکان عمومی انتخاب شده با اقتباس از بنای تاریخی.