تکالیف هفتگی پایه ی هفتم – بیست و چهارم فوریه

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان عزیز تکالیف این هفته ی دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : مفهوم سطح جانبی و سطح کل درس داده شد. روی شکلهایی که دانش آموزان درست کردند مفهوم حجم و سطح جانبی و سطح کل مرور شد .…

تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – بیست و چهارم فوریه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : تمرینات و تکالیف داده شده مرور و رفع اشکال شد. درس هم نهشتی مثلث ها داده شد . کاردرکلاس های صفحه ی 93 و 94 و 95…

تکالیف هفتگی پایه ی نهم – بیست و چهارم فوریه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس نهم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : چون مبحث اتحادها خیلی مهم است این هفته هم فقط تمرین حل شد و درس جدید داده نشد. یک سری تمرین در کانال تلگرام مدرسه…

تکالیف هفتگی پایه ی هفتم – هفدهم فوریه

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان عزیز تکالیف این هفته ی دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : تمرینات مربوط به حجم های هندسی مرور شد و رفع اشکال گردید. تمرینات  4 و 5 و 6 صفحه  75  را انجام دهید. یک حجم هندسی با…

تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – هفدهم فوریه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : اول از همه باید تشکر کنم که دانش آموزان همگی این هفته تمرینات خود را حل کرده بودند. تمرینات داده شده در تلگرام در…

تکالیف هفتگی پایه ی نهم – هفدهم فوریه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس نهم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : دانش آموزان عزیز لطفا از اول هفته برنامه ریزی لازم را بفرمایید که تمرینات خود را کامل حل کنید. متاسفانه درس جدید…

تکالیف هفتگی پایه ی نهم – دهم فوریه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس نهم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : دانش آموزان عزیز لطفا از اول هفته برنامه ریزی لازم را بفرمایید که تمرینات خود را کامل حل کنید. چون دانش آموزان…

تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – دهم فوریه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : متاسفانه تعداد دانش آموزان که تمرین های خواسته شده خود را به طور کامل انجام می دهند بسیار کم است، لطفا والدین عزیز…

تکالیف هفتگی پایه ی هفتم – دهم فوریه

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان عزیز تکالیف این هفته ی دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : برگه های امتحانی ترم اول به دانش آموزان نشان داده شد و سوالات آن رفع اشکال شد. تمرینات فصل پنجم مرور شد و رفع اشکال…

تکالیف هفتگی پایه ی نهم – سوم فوریه

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس نهم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : اتحاد اول و دوم مرور شد. اتحاد مزدوج تدریس شد. تمرین صفحه ی 85 باقی مانده از هفته ی قبل ، کاردرکلاس صفحه ی 86 ،…