تکالیف کلاس ششم – هفدهم دسامبر

با سلام خدمت عزیزان کلاس ششم با امید روزهای شاد برای همه ی هموطنان خوبمان ، تکالیف روز هفدهم دسامبر را خدمتتون اعلام می نمایم: ریاضی : امتحان ریاضی برگزار شد، دانش آموزان یک کپی از امتحان را همراه خود به خانه آورده اند ،…

تکالیف کلاس ششم – دهم دسامبر

با سلام خدمت عزیزان کلاس ششم با امید به بهروزی و پیروزی مردم عزیز ایران ، تکالیف روز دهم دسامبر را خدمتتان اعلام می نمایم: ریاضی : دانش آموزان هفته ی آینده از فصل های 1 و 2 و 3 امتحان خواهند داشت، لطفا به خوبی مطالعه…

تکالیف هفتگی کلاس ششم – سوم دسامبر

با سلام خدمت دانش آموزان و اولیای کلاس ششم با آرزوی شادی هموطنانمان و آزادی جوانان آزاده  ، تکالیف این هفته به شرح زیر می باشد: ریاضی : لطفا تمرینات صفحات 65 و 66 و 67 و 68 و 69 را حل کنید. در صورتی که  پلی کپی داده…

تکالیف کلاس ششم – بیست و ششم نوامبر

با سلام خدمت عزیزان کلاس ششم به امید روزهای خوش برای هموطنانمان  ، تکالیف دانش آموزان را به شرح زیر به اطلاع شما می رسانم: ریاضی : لطفا تمرینات زیر را حل کنید: کار در کلاس صفحه 58 ، تمرین صفحه ی 59 و 60 و 61 کامل در…

تکالیف کلاس ششم نوزدهم نوامبر

با سلام خدمت عزیزان کلاس ششم با آرزوی پیروزی و سلامت مردم عزیز ایران ، تکالیف دانش آموزان را به شرح زیر به اطلاع شما می رسانم: ریاضی : لطفا تمرینات زیر را حل کنید: کار در کلاس صفحه 53 شماره ی 2 و 3 ، فعالیت صفخه ی…

تکلیف هفتگی کلاس ششم مدرسه سینا – دوازدهم نوامبر

با سلام خدمت عزیزان کلاس ششم با آرزوی آینده ی شاد برای هم وطنانمان ، تکالیف دانش آموزان را به شرح زیر به اطلاع شما می رسانم: ریاضی : لطفا تمرینات زیر را حل کنید: کار در کلاس صفحه 45 ، کار در کلاس صفحه 46 شماره ی 4 و 5…

تکالیف هفتگی کلاس ششم – پنجم نوامبر

با سلام خدمت عزیزان کلاس ششم با آرزوی پیروزی خیزش هم وطنانمان ، تکالیف دانش آموزان را به شرح زیر به اطلاع شما می رسانم: ریاضی : لطفا تمرینات زیر را حل کنید: کار در کلاس صفحه 37 و  تمرین صفحه 39 و   تمرین صفحه های 40 و…

تکالیف هفتگی کلاس ششم – بیست و نهم اکتبر

با سلام خدمت عزیزان کلاس ششم با آرزوی سربلندی ایران عزیز ، تکالیف دانش آموزان را به شرح زیر به اطلاع شما می رسانم: ریاضی : لطفا چک کنید تمرینات قید شده ی زیر را حل گرده باشید ، پلی کپی داده شده را حل کنید. کار در کلاس…

تکالیف هفتگی کلاس ششم – بیست و دوم اکتبر

با سلام خدمت عزیزان کلاس ششم با آرزوی شادی و موفقیت برای هم وطنان عزیز ، تکالیف دانش آموزان را به شرح زیر به اطلاع شما می رسانم: ریاضی : ضرب و تقسیم کسرها تدریس شد . کار در کلاس صفحه 28 ،  کار در کلاس صفحه 29 شماره 1 ،…

تکالیف هفتگی کلاس ششم – پانزدهم اکتبر

با سلام خدمت عزیزان کلاس ششم به امید روزهای شاد برای ایران عزیزمان ، تکالیف دانش آموزان را به شرح زیر به اطلاع شما می رسانم: ریاضی : جمع و تفریق کسرها ، بزرگترین شمارنده مشترک و کوچکترین مضرب مشترک تدریس شد . تمرین شماره 3 صفحه ی…