Browsing Category

پایه پنجم

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۱ ماه می

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۱ ماه می امتحان ریاضی: دانش آموزان پایه پنجم مجتمع آموزشی سینا، روز شنبه ۲۸ ماه می امتحان ریاضی خواهند داشت. جهت آمادگی: پنج برگه ی پلی کپی سوالات و تمرین های ریاضی از بخش های مختلف کتاب در اختیار دانش…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۴ ماه می

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۴ ماه می هفته ی آینده پایه پنجم ابتدایی امتحان پایان ترم اجتماعی خواهند داشت. جهت آمادگی جزوه های شماره ی ۱ و ۲ و همچنین کتاب درسی تمرین و مطالعه شوند. پلی کپی های داده شده به دانش آموزان ( ۲ برگ فارسی، ۲…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۷ ماه می

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۷ ماه می دانش آموزان عزیز، هفته ی آینده، شنبه ۱۴ ماه می، امتحان ترم دوم هدیه های آسمانی و قرآن برگزار خواهد شد. جهت آمادگی برای امتحان هدیه های آسمانی، جزوه ی مربوطه از کل کتاب مطالعه شود. جهت…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۳ اپریل

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۳ اپریل فارسی: روخوانی، نکات دستوری، نکات ادبی و نگارش از پنج درس اول کتاب دوره و تمرین شد. دیکته از این دروس گفته شد. بهارانه ی شماره ی ۳ انجام شد. تکلیف: از درس ۶ " سرود ملی " تا پایان درس ۱۰ " نام نیکو"…