Browsing Category

پایه پنجم

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۴ فوریه

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۴ فوریه فارسی: روخوانی دروس تمرین و درس بخوان و بیندیش " فردوسی فرزند ایران" تدریس شد. از کتاب پیک های هفتگی، زمستانه ی شماره ۳ پاسخ داده شد. از کتاب نگارش درس ۱۱ " نقش خردمندان " پاسخ داده شد. دیکته کلمات…

تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۲۸ ژانویه

تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۲۸ ژانویه فارسی روخوانی درس ۱۰ تمرین و پرسش و واژه های مهم ادبی تکرار و توضیح داده شد. شعر " سرای امید" از چند نفر دانش آموزی که حفظ کرده بودند پرسیده شد. (امتیاز لازم برای این دانش آموزان در نظر…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۱ ژانویه

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۱ ژانویه فارسی: امتحان نگارش و املای فارسی برگزار شد. زمستانه شماره ۲ در کلاس تمرین و به سؤالات پاسخ داده شد. تکلیف: شعر سرای امید را حفظ کنید. ریاضی: چهارضلعی ها و مجموع زاویه ها تدریس شد.…

تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۱۴ ژانویه

تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۱۴ ژانویه فارسی: شعر سرای امید تمرین و روخوانی شد،درس‌۱۰ نام نیکو تدریس شد. کتاب نگارش درس ۹و۱۰ کار و جواب داده شد. املا:کلمات در سهای ۸،۹،دیکته گفته شد. تکلیف: کلمات درس ۱۰را دوبار بنویسید روخوانی…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۷ ژانویه

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۷ ژانویه فارسی: امتحان فارسی شفاهی ترم اوّل گرفته شد. شعر بخوان و حفظ کن " سرای امید " تدریس شد. آذرانه شماره ۴ و زمستانه شماره ۱ در کلاس انجام شد. تکلیف: کلمات املایی شعر سرای امید که در ابتدای…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۷ دسامبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۷ دسامبر فارسی: آذرانه های ۲ و ۳ کامل در کلاس تمرین و حل شدند. تکلیف: آذرانه شماره ۴ را حل کنید. دیکته تمرین کنید(از کلمات املایی که در هر کدام از پیک ها مانند آذرانه ها آمده می توانید…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۰ دسامبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۰ دسامبر فارسی: دروس قبل (شعرها) روخوانی و مرور شدند. حکایت " وطن دوستی " و درس نهم " نام آوران دیروز، امروز و فردا " تدریس شدند. از سه درس آخر دیکته (کلمه ) گفته شد. دستور زبان درس ۹ تدریس شد.…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۳ دسامبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۳ دسامبر فارسی: از بقیه دانش آموزان حفظ شعر پرسیده شد. تعدادی از دانش آموزان خلاصه درس دفاع از میهن را به شکل داستان تعریف کردند. جهت مطالعه ی بیشتر، درس جدید تدریس نشد. از کتاب نگارش درس دفاع از…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۶ نوامبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۶ نوامبر فارسی: حفظ شعرها دوباره پرسیده و روخوانی انجام شد. درس دفاع از میهن تدریس شد. تکلیف: روخوانی درس را تمرین کنید. از روی کلمات املایی (کلمات مشخص شده) درس ۳ بار نویسید. آذرانه ی شماره ی…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۹ نوامبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۹ نوامبر فارسی: درس های گذشته مرور و دوره شدند. شعر خوانی از حفظ تمرین، پرسیده و امتحان گرفته شد. تکلیف: همه ی دروس را تمرین روخوانی کنید. شعرهای " رقص باد خنده ی گل" و " خرد رهنمای و خرد…