Browsing Category

پایه پنجم

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۴ سپتامبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۴ سپتامبر فارسی: روخوانی درس ستایش مرور و پرسش شد. درس اوّل کتاب فارسی، تماشاخانه، تدریس شد و کلمات مهم درس مشخص گردید. کلمات متضاد، هم خانواده و مترادف از بین کلمات درس مشخص و تمرین شد. تکلیف:…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی۱۷ سپتامبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی۱۷ سپتامبر فارسی: درس " ستایش " تدریس شد. معنی شعر بیان و تدریس شد. در رابطه با شعر؛ بیت، مصرع، قافیه و ردیف با مثال توضیح داده شد. کلمات متضاد، هم خانواده و مترادف از درس، بحث و بررسی و نوشته شد.…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۱ ماه می

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۱ ماه می امتحان ریاضی: دانش آموزان پایه پنجم مجتمع آموزشی سینا، روز شنبه ۲۸ ماه می امتحان ریاضی خواهند داشت. جهت آمادگی: پنج برگه ی پلی کپی سوالات و تمرین های ریاضی از بخش های مختلف کتاب در اختیار دانش…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۴ ماه می

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۴ ماه می هفته ی آینده پایه پنجم ابتدایی امتحان پایان ترم اجتماعی خواهند داشت. جهت آمادگی جزوه های شماره ی ۱ و ۲ و همچنین کتاب درسی تمرین و مطالعه شوند. پلی کپی های داده شده به دانش آموزان ( ۲ برگ فارسی، ۲…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۷ ماه می

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۷ ماه می دانش آموزان عزیز، هفته ی آینده، شنبه ۱۴ ماه می، امتحان ترم دوم هدیه های آسمانی و قرآن برگزار خواهد شد. جهت آمادگی برای امتحان هدیه های آسمانی، جزوه ی مربوطه از کل کتاب مطالعه شود. جهت…