Browsing Category

پایه ششم

تکالیف کلاس ششم – بیست و ششم نوامبر

با سلام خدمت عزیزان کلاس ششم به امید روزهای خوش برای هموطنانمان  ، تکالیف دانش آموزان را به شرح زیر به اطلاع شما می رسانم: ریاضی : لطفا تمرینات زیر را حل کنید: کار در کلاس صفحه 58 ، تمرین صفحه ی 59 و 60 و 61 کامل در…

تکالیف کلاس ششم نوزدهم نوامبر

با سلام خدمت عزیزان کلاس ششم با آرزوی پیروزی و سلامت مردم عزیز ایران ، تکالیف دانش آموزان را به شرح زیر به اطلاع شما می رسانم: ریاضی : لطفا تمرینات زیر را حل کنید: کار در کلاس صفحه 53 شماره ی 2 و 3 ، فعالیت صفخه ی…

تکلیف هفتگی کلاس ششم مدرسه سینا – دوازدهم نوامبر

با سلام خدمت عزیزان کلاس ششم با آرزوی آینده ی شاد برای هم وطنانمان ، تکالیف دانش آموزان را به شرح زیر به اطلاع شما می رسانم: ریاضی : لطفا تمرینات زیر را حل کنید: کار در کلاس صفحه 45 ، کار در کلاس صفحه 46 شماره ی 4 و 5…

تکالیف هفتگی کلاس ششم – پنجم نوامبر

با سلام خدمت عزیزان کلاس ششم با آرزوی پیروزی خیزش هم وطنانمان ، تکالیف دانش آموزان را به شرح زیر به اطلاع شما می رسانم: ریاضی : لطفا تمرینات زیر را حل کنید: کار در کلاس صفحه 37 و  تمرین صفحه 39 و   تمرین صفحه های 40 و…

تکالیف هفتگی کلاس ششم – بیست و نهم اکتبر

با سلام خدمت عزیزان کلاس ششم با آرزوی سربلندی ایران عزیز ، تکالیف دانش آموزان را به شرح زیر به اطلاع شما می رسانم: ریاضی : لطفا چک کنید تمرینات قید شده ی زیر را حل گرده باشید ، پلی کپی داده شده را حل کنید. کار در کلاس…

تکالیف هفتگی کلاس ششم – بیست و دوم اکتبر

با سلام خدمت عزیزان کلاس ششم با آرزوی شادی و موفقیت برای هم وطنان عزیز ، تکالیف دانش آموزان را به شرح زیر به اطلاع شما می رسانم: ریاضی : ضرب و تقسیم کسرها تدریس شد . کار در کلاس صفحه 28 ،  کار در کلاس صفحه 29 شماره 1 ،…

تکالیف هفتگی کلاس ششم – پانزدهم اکتبر

با سلام خدمت عزیزان کلاس ششم به امید روزهای شاد برای ایران عزیزمان ، تکالیف دانش آموزان را به شرح زیر به اطلاع شما می رسانم: ریاضی : جمع و تفریق کسرها ، بزرگترین شمارنده مشترک و کوچکترین مضرب مشترک تدریس شد . تمرین شماره 3 صفحه ی…

تکالیف هفتگی کلاس ششم – هشتم اکتبر

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان کلاس ششم با امید به آینده ای روشن برای کشور عزیزمان ، تکالیف دانش آموزان را به شرح زیر به اطلاع شما می رسانم: ریاضی : اعداد صحیح مثبت و منفی تدریس شد، دانش آموزان باید تمرینات صفحه های 19 و 20 و 21…

تکالیف هفتگی کلاس ششم اول اکتبر

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان عزیزم با امید به آینده بهتر و زیباتر برای همه  ، تکالیف دانش آموزان را به شرح زیر به اطلاع شما می رسانم: ریاضی : مبحث بخش پذیری و عدد نویسی تدریس شد، دانش آموزان باید صفحات 7 و 8 و 9  و 10 و 15…

تکالیف هفتگی کلاس ششم – بیست وچهارم سپتامبر

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان عزیز با امید به روزهای بهتری برای هموطنانمان در ایران عزیز ، تکالیف دانش آموزان را به شرح زیر به اطلاع شما می رسانم: ریاضی : درس الگو و الگونویسی داده شد و مبحث بخش پذیری آغاز گردید ، دانش آموزان…