9 اکتبر

فارسی : درس  دوم زنگ ورزش تدریس شد . از لغات زیر خط دار دو مرتبه نوشته شود .  رو ان خوانی درس تمرین شود .  معانی لغات درس خوانده شود .  املا از درس در منزل گفته شود .  یک کلیپ کوتاه دو یا  سه دقیقه  از ورزش مورد علاقه  دانش آموز تهیه شود که دانش آموز  ورزش مورد علاقه خود را توصیف کندهمچنین  توصیف خود را در یک پاراگراف بنویسد .

ریاضی : 

مبحث ماشین ورودی و خروجی   دوره شد  . نمونه سوالات حل شد.  مبحث ساعت تدریس شد  و نمونه سوال حل شد . تا صفحه 17 تکمیل شود .   کار برگ اختیاری حل شود .

علوم : فصل دوم تدریس شد .

هدیه آسمانی : درس اول و دوم تدریس شد.