تکالیف پایه سوم ابتدایی 9 مارچ

 

 

تکالیف پایه سوم ابتدایی 9 مارچ

فارسی:

درس نویسنده بزرگ روخوانی و لغات دشوار آن مشخص و معنی شد. درست و نادرست و واژه آموزی انجام شد. تمرین های درس در کتاب نگارش انجام شد. شعر نوروزی در کلاس تمرین شد. بخوان و بیندیش و داستان راز جعبه در کلاس به صورت درک مطلب کار شد.

تکلیف:

یک دیکته 7 خطی از درس نویسنده بزرگ بنویسید . روخوانی درس را تمرین کنید. داستانی را که ارسال می کنم با دقت گوش کنید و بعد از آن صفحه 89 کتاب فارسی قسمت گوش کن و بگو را انجام دهید.

ریاضی:

محاسبه مساحت مربع و مستطیل توضیح داده شد و تمرین های کتاب در این خصوص حل شد.

تکلیف:

از صفحه 94 و 95 کتاب ریاضی تمرین های 2 و 4 و5و 7 را حل کنید.