تکالیف کلاس سوم ابتدایی – بیست و نهم آوریل

با سلام خدمت عزیزان کلاس سوم ، تکالیف این هفته را خدمتتان عرض می کنم :

ریاضی :

تمرین های صفحات 141 و 143 و 144 در کلاس انجام شد، لطفا صفحات 145 و 146 و 147  را انجام دهید.

پلی کپی های فصل چهارم را انجام دهید.

فارسی : 

هفته ی آینده دانش آموزان کلاس سوم امتحان روخوانی پایان سال خواهند داشت لطفا روخوانی و روان خوانی همه ی متن های کتاب فارسی تمرین شود.

از هر یک از درس های اول تا ششم کتاب فارسی ده کلمه ی سخت آن را انتخاب کنید و دو بار با دقت بنویسید.

هفته ی آینده از درس های اول تا ششم کتاب املا خواهیم داشت. لطفا تمرین کنید.

علوم :

پلی کپی سوالات درس 12 در کلاس پاسخ داده شد لطفا سوالات درس 13 را جواب دهید.

اجتماعی:

پلی کپی سوالات درس های 19 و 20  در کلاس پاسخ داده شد.

هدیه های آسمانی :

پلی کپی سوالات درس های 13 و 14 و 15 در کلاس پاسخ داده شد.

  خواهش می کنم دانش آموزان تکالیف  خود را جمعه شب پس از تکمیل در تلگرام برای من ارسال نمایند. 

با تشکر از همکاری شما

شاد باشید

افسون فاطمی