تکالیف کلاس سوم ابتدایی – بیست و دوم آوریل

با سلام خدمت عزیزان کلاس سوم ، تکالیف این هفته را خدمتتان عرض می کنم :

ریاضی :

تمرین های صفحات 137،138 ،139 و 140  را انجام دهید.

برگه ی پلی کپی ریاضی فصل دوم  را اگر انجام نداده اید انجام دهید.

پلی کپی های فصل سوم را انجام دهید.

فارسی : 

لطفا روخوانی “آفرینش حلزون ” هر شب تمرین شود.

از “آفرینش حلزون ” بیست کلمه ی سخت پیدا کنید و هر کدام را سه بار بنویسید.

معنی کلمات درس 17 را حفظ کنید.

با هر کلمه که در املای کلاسی غلط نوشته اید یک جمله زیبا بنویسید.

نگارش: 

دو صفحه ی سوم و چهارم درس 17 را انجام دهید.

علوم :

پلی کپی سوالات درس 11 در کلاس پاسخ داده شد لطفا سوالات درس 12 را جواب دهید.

اجتماعی:

پلی کپی سوالات درس های 17 و 18  در کلاس پاسخ داده شد.

هدیه های آسمانی :

نداشتیم.

  خواهش می کنم دانش آموزان تکالیف و صدای روخوانی خود را هر هفته  جمعه شب پس از تکمیل در تلگرام برای من ارسال نمایند. 

با تشکر از همکاری شما

شاد باشید

افسون فاطمی