تکالیف کلاس سوم ابتدایی – پانزدهم آوریل

با سلام خدمت عزیزان کلاس سوم ، تکالیف این هفته را خدمتتان عرض می کنم :

ریاضی :

تمرین های صفحات 129 تا 131 را اگر در کلاس تمام نکرده اید انجام دهید.

برگه ی پلی کپی ریاضی فصل دوم  را کامل (هر دو رو ) انجام دهید.

فارسی : 

درس 17 تدریس شد ، لطفا روخوانی این درس هر شب تمرین شود.

معنی کلمات درس 17 که در کلاس نوشته شد حفظ شود.

مصراع های اول  شعر بهاران را حفظ کنید به طوری که بتوانید در پاسخ به مصراع دوم مصراع اول آن را بگویید.

از روی کلمات درس 17 سه مرتبه  با دقت بنویسید.

5 کلمه از درس جدید را انتخاب کنید و آنها را در یک متن کوتاه چند جمله ای به کار ببرید و بنویسید.

یک املا از درس 17 بنویسید ، هفته ی آینده از این درس املا خواهیم داشت.

 

نگارش: 

دو صفحه ی اول درس 17 را انجام دهید.

علوم :

پلی کپی سوالات درس های 9  و 10 در کلاس پاسخ داده شد لطفا سوالات درس 11 را جواب دهید.

اجتماعی:

پلی کپی سوالات درس های 15 و 16  در کلاس پاسخ داده شد.

هدیه های آسمانی :

پلی کپی سوالات درس های 12  و  13  در کلاس پاسخ داده شد.

  خواهش می کنم دانش آموزان تکالیف و صدای روخوانی خود را هر هفته  جمعه شب پس از تکمیل در تلگرام برای من ارسال نمایند. 

با تشکر از همکاری شما

شاد باشید

افسون فاطمی