تکالیف کلاس سوم ابتدایی – هشتم آوریل

با سلام خدمت عزیزان کلاس سوم ، تکالیف این هفته را خدمتتان عرض می کنم :

ریاضی :

تمرین های صفحات 124 تا 128 را انجام دهید.

صفحه ی دوم برگه ی پلی کپی ریاضی فصل اول را انجام دهید.

فارسی : 

مصراع های دوم شعر بهاران را حفظ کنید به طوری که بتوانید در پاسخ به مصراع اول مصراع دوم آن را بگویید.

از روی ده خط آخر درس جنگل (از : اگر جنگل نباشد …. ) با دقت بنویسید.

هر دانش آموز از روی غلط های املایی خود سه مرتبه با دقت بنویسد و با هر کدام یک جمله زیبا بنویسد.

نگارش: 

تمرینات درس 16 را کامل کنید.

علوم :

پلی کپی سوالات درس های 7  و  8 در کلاس پاسخ داده شد لطفا سوالات درس 9  را جواب دهید.

اجتماعی:

پلی کپی سوالات درس های 12 و 13 و 14  در کلاس پاسخ داده شد.

هدیه های آسمانی :

پلی کپی سوالات درس های 10  و  11  در کلاس پاسخ داده شد.

  خواهش می کنم دانش آموزان تکالیف و صدای روخوانی خود را هر هفته ی خود را جمعه شب پس از تکمیل در تلگرام برای من ارسال نمایند. 

با تشکر از همکاری شما

شاد باشید

افسون فاطمی