تکالیف کلاس سوم ابتدایی – اول آوریل

با سلام خدمت عزیزان کلاس سوم ، تکالیف این هفته را خدمتتان عرض می کنم :

ریاضی :

تمرین های صفحات 121 و 122 و 123  را انجام دهید.

صفحه ی اول برگه ی پلی کپی ریاضی فصل اول را انجام دهید.

فارسی : 

از روی کلمات سخت درس شانزدهم سه مرتبه با دقت بنویسید.

روخوانی درس شانزدهم را هر شب تمرین کنید.

معنی کلمات درس شانزدهم را حفظ کنید.

یک املا به صورت جمله از روی درس شانزدهم بنویسید. هفته ی آینده از این درس املا خواهیم داشت و بعد از املا معنی چهار کلمه هم پرسیده خواهد شد.

نگارش: 

دو صفحه ی اول تمرینات درس 16 را انجام دهید.

علوم :

سوالات درس 8 در یک پلی کپی داده شده است لطفا آنها را جواب دهید.

 

  خواهش می کنم دانش آموزان تکالیف و صدای روخوانی خود را هر هفته ی خود را جمعه شب پس از تکمیل در تلگرام برای من ارسال نمایند. 

با تشکر از همکاری شما

شاد باشید

افسون فاطمی