تکلیف هفتگی سوم دبستان ۲۸ ژانویه

تکلیف هفتگی سوم دبستان ۲۸ ژانویه

فارسی:

تدریس درس یازده ( نویسنده بزرگ) ، معنی کلمات ، مخالف کلمات و و نگارش درس کار شد . آزمون بنویسیم برگزار گردید.
تکالیف:

از کلمات مشخص شده ی درس یازده یکبار نوشته شود، نگارش درس انجام شود .
ریاضی:

ارسال کاربرگ تمرینی مبحث ضربها


اجتماعی :

تدریس درس یازدهم ( منابع)
آزمون ترم اول مطالعات اجتماعی برگزار گردید.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان سپاسگزاریم
پیروز و پاینده باشید. لیلا معدندار