تکلیف هفتگی سوم دبستان  ۱۴ ژانویه

 تکلیف هفتگی سوم دبستان  ۱۴ ژانویه
فارسی :

تدریس درس دهم فارسی ( یار مهربان)- واژه نویسی درس – تمرین معنی کلمات، متضاد و هم خانواده، تدریس شعر نقاش دنیا، از درس نهم ( بوی نرگس) املا گفته شد.
تکالیف:

از کلمات مشخص شده درس ۱۰ نوشته شود ، نگارش درس ۱۰ انجام شود .
ریاضی:

آزمون ترم اول ریاضی برگزار شد .
علوم :

درس نیرو، همه جا (۱) تدریس شد .

امتحان هنر گرفته شد .

هفته ی آینده امتحان دیکته از درس ۱ الی ۸ فارسی را خواهیم داشت.

همچنین امتحان هدیه ها از درس ۱ الی ۷ از جزوه های ارسالی و به صورت شفاهی می باشد.

پیروز و شاد و سلامت باشید
مجتمع آموزشی سینا – لیلا معدندار