تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۱۷ دسامبر

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۱۷ دسامبر

فارسی :

درس نهم فارسی (بوی نرگس) به همراه نگارش درس تدریس شد ، آزمون میان ترم فارسی برگزار گردید.
تکلیف:

از کلمات مشخص شده ی درس نهم یک مرتبه نوشته شود . نگارش درس مربوطه انجام شود .

روخوانی فارسی برای امتحان ترم اول تمرین شود.
ریاضی :

از فصل اول تا فصل سوم دوره شد .
اجتماعی :

درس نهم ( مقررات خانه ی ما تدریس شد) .
تکلیف :

فعالیت صفحه ی ۲۸ انجام شود
هدیه ها :

درس هشتم ( جشن تکلیف تدریس شد)

شنبه ۷ ژانویه ۲۰۲۳ آزمون علوم از درس ا تا انتهای درس ۷  و روخوانی فارسی خواهیم داشت .

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندم.
سلامت و شاد باشید. لیلا معدندار