تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۱۰ دسامبر 

 

 

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۱۰ دسامبر 
فارسی:

روخوانی درس ۸ (پیراهن بهشتی) توسط دانش آموزان انجام شد . پرسش از معنی کلمات، مخالف و هم خانواده درس ۸ به صورت مسابقه و با گروه بندی دانش آموزان اجرا گردید، نگارش درس ۸ و دیکته گفته شد .
تکلیف :

کلماتی که دانش آموزان در دیکته ی کلاسی اشکال داشتند تمرین شود . کاربرگ مربوط به درس ۸ جهت تمرین ارسال می شود . هفته ی آینده از درس ۸-۱ فارسی آزمون میان ترم (بنویسیم ) خواهیم داشت.

Grade four
ریاضی :

تدریس فصل چهارم ریاضی ( مبحث ضرب و تقسیم ) .
تکلیف :

تمرین های مربوطه در کلاس انجام شده است در صفحات ۶۴ و ۶۵ (خلاق باش و کار با ماشین حساب) کامل شود .
علوم :

تدریس درس ۷ – نور و مشاهده ی اجسام
هدیه ها:

درس هفتم بوی بهشت تدریس شد .
تکلیف :

صفحه ی ۳۷ – یکی از پیام های قرآنی درباره ی پدر و مادر را که در سال های گذشته یاد گرفتید ، بنویسید و در کلاس برای دوستانتان بخوانید .

 

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم
شاد و پاینده باشید. لیلا معدندار