تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۲۶ نوامبر

 

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۲۶ نوامبر

فارسی:

روخوانی درس هفتم فارسی«کار نیک » ، پرسش معنی کلمات در کلاس انجام شد ، نگارش درس هفتم حل شد و دیکته گفته شد . سه موضوع بند‌نویسی انتخاب گردید و دانش آموزان در گروه های منتخب بند نویسی انجام داده و برای دوستان خود خواندند .
تکلیف:

دو برگه ی کار از درس هفتم را انجام دهید. از روی غلط های املایی دیکته ی کلاسی، سه مرتبه بنویسید.

ریاضی :

مقایسه ی کسری ها تدریس شد و کلیه تمرین ها در کلاس انجام شد

تکلیف:
مرور فصل ( صفحات ۵۸ و ۵۹) انجام شود ، هفته ی آینده آزمون میان ترم ریاضی فصل های ۱ و ۲ را خواهیم داشت.
علوم :

سوالات مربوط به درس ۶ «زندگی ما و آب» در کلاس پرسیده و‌فیلمی مربوط به نحوه ی تصفیه ی آب آشامیدنی در کلاس نمایش داده شد.

تکلیف:

لطفاً در رابطه با درس و فیلم آموزشی که در کلاس نمایش داده شده از دانش آموزان سؤال شود. 
هدیه ها :

درس ششم بانوی قهرمان تدریس شد .

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندم
سلامت و شاد باشید.
لیلا معدندار