تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۱۲ نوامبر

 

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۱۲ نوامبر
فارسی:
درس ششم ” فداکاران” تدریس، روخوانی و تمرین شد. کلمات درس پرسیده شد. دیکته از درس پنجم ” بلدرچین و برزگر ” گفته شد. همچنین نگارش درس ششم کامل شد. دانش آموزان در دو گروه شعر “مثل باران” را حفظ کردند.
تکلیف:
هفته ی آینده از درس فداکاران دیکته خواهیم داشت. لطفاً یک دیکته از درس فداکاران تمرین کنید. دو برگ تمرین فارسی که در زیر آمده را انجام دهید.

 
ریاضی :
درس جدید کاربرد کسر در اندازه گیری تدریس شد.
تکلیف:
صفحه ی ۵۱ کامل شود.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم
با مهر
مجتمع آموزشی سینا