تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۲۲ اکتبر

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۲۲ اکتبر

فارسی:
درس ۵ ” بلدرچین و برزگر ” تدریس شد.
معنی و مفهوم کلمات جدید با توجه به واژه نامه پایان کتاب فارسی، تمرین شد.
کلمات متضاد و هم خانواده مشخص و آموزش داده شد.
نکات مهم دستوری و تمرین های درس ۵ *کتاب نگارش*، تدریس، تمرین و انجام شدند.
دیکته از درس ۳ گرفته شد.
تکلیف:
روخوانی درس ۵تمرین شود. معنی کلمات جدید حفظ شود. از کتاب نگارش، صفحه ی ۲۸ فعالیت ۱، سوال اول انجام شود. همچنین صفحه ی ۳۱ فعالیت نگارش ، انجام شود. هفته ی آینده دیکته ی کلاسی از درس ۴خواهد بود. لطفاً جهت آمادگی یک دیکته در منزل تمرین شود.
ریاضی:
فصل ۲، عددهای تقریبی تدریس شد .تمرین صفحه۳۵ و۳۶در کلاس رفع اشکال شد.

تکلیف:
برگه های تمرین ریاضی چاپ شده حل شود .

علوم :
تدریس فصل ۳ کامل شد .فصل ۴ ” اندازه گیری مواد ” تدریس شد.

تکلیف:
فعالیت های صفحه ۳۳ و ۳۴ و جمع آوری اطلاعات در صفحه ۳۴ کامل شود .
تا پایان صفحه ی ۳۴ مطالعه شود.

قرآن: 
درس ۱و۲ تدریس شد .

دانش آموزان عزیز لطفاً به یاد داشته باشید که برای هفته ی آینده دفتر دیکته، کتاب علوم و هدیه ها را همراه داشته باشید.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندم
شاد و سلامت باشید.
رها فرامرزپور