تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۱۵ اکتبر

 

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۱۵ اکتبر

فارسی:
درس ۴ ” آواز گنجشک ” تدریس شد.
معنی و مفهوم کلمات جدید با توجه به واژه نامه پایان کتاب فارسی، تمرین شد.
کلمات دارای ارزش املائی مشخص شد.
نکات مهم دستوری و تمرین های درس ۴ کتاب نگارش، تدریس، تمرین و انجام شدند.
دیکته از درس ۱و۲ گرفته شد.
تکلیف:
روخوانی درس ۴تمرین شود. معنی کلمات جدید حفظ شود. از کتاب نگارش، صفحه ی ۲۲ فعالیت ۱، سوال اول انجام شود. همچنین صفحه ی ۲۳فعالیت۱ سوال اول ، انجام شود. هفته ی آینده دیکته ی کلاسی از درس ۳خواهد بود. لطفاً جهت آمادگی یک دیکته در منزل تمرین شود.
ریاضی:
فصل ۲، ارزش مکانی ، ارزش پول تدریس شد. تمرین صفحه۳۰ در کلاس رفع اشکال شد.

تکلیف:
تمرین صفحه ی ۳۶ کتاب انجام شود.
اجتماعی:
فصل ۱ درس ۳” آیا ما مثل هم هستیم؟” تدریس شد.
کاربرگ شماره ۲ در کلاس انجام شد.
تکلیف:
تا پایان صفحه ی ۱۰ مطالعه شود.

هدیه های آسمانی:
درس ۳” همیشه بامن” تدریس شد .
فعالیت های کلاسی انجام شد.

دانش آموزان عزیز لطفاً به یاد داشته باشید که برای هفته ی آینده دفتر دیکته، کتاب علوم و قرآن را همراه داشته باشید.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندم
شاد و سلامت باشید
رها فرامرزپور