تکلیف هفتگی سوم ابتدایی هفته ی ۹ اکتبر

 

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی هفته ی ۹ اکتبر
فارسی:
درس ۳ ” آسمان آبی، طبیعت پاک ” تدریس شد. معنی و مفهوم کلمات جدید با توجه به واژه نامه پایان کتاب فارسی، تمرین شد. نکات مهم دستوری و تمرین های درس ۳ کتاب نگارش، تدریس، تمرین و انجام شدند.
تکلیف:
روخوانی درس ۳ تمرین شود. معنی کلمات جدید حفظ شود. از کتاب نگارش، صفحه ی ۱۸ فعالیت ۱، سوال اول انجام شود. همچنین صفحه ی ۲۰ قسمت ۱، هنر و سرگرمی انجام شود. هفته ی آینده دیکته ی کلاسی از دو درس ۱ و ۲ خواهد بود. لطفاً جهت آمادگی یک دیکته در منزل تمرین شود. 
ریاضی:
فصل ۲، اعداد چهار رقمی، حل مسئله، الگو سازی و معرفی عدد ۱۰۰۰ تدریس شد.
تکلیف:
تمرین صفحه ی ۳۰ کتاب انجام شود.
علوم:
فصل ۳ ” مواد اطراف ما” تدریس شد.
تکلیف:
تا پایان صفحه ی ۲۴ مطالعه شود

دانش آموزان عزیز لطفاً به یاد داشته باشید که برای هفته ی آینده دفتر دیکته، کتاب اجتماعی و هدیه های آسمانی را همراه داشته باشید.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندم
شاد و سلامت باشید
رها فرامرزپور