تکالیف هفتگی ششم دبستان 17 فوریه

بادرود وسلام خدمت تک تک عزیزان برگه های امتحانی نوبت اول تقدیم عزیزان شد لطفا پس ازبررسی وامضا برگه ها توسط دانش اموزان درروز 24 فوریه به من تحویل داده شود .
برای درس کاروفن اوری باتوجه به تسلط عزیزانم به کامپیوتر وصحبت های گفته شده در کلاس تصمیم برآن شد یک نمونه پاورپوینت به آی دی تلگرام من ارسال بفرمایند.
فارسی = پلی کپی های فارسی دروس 8و 9 و10و کتاب نگارش درس دهم در کلاس باکمک تک تک عزیزان به صورت پرسش وپاسخ بررسی شد متاسفانه چند تن ازعزیزان پلی کپی هارا همراه خود نداشتند اولیای عزیزو گرامی خواهشمندم پوشه های کار عزیزانتان را کنترل کرده و اطمینان حاصل بفرمایید که کلیه ی برگه ها درپوشه های مربوط به خودش قرار گیرد قطعا سوالات امتحانی پایان سال نیز از همین پلی کپی های کارشده درکلاس خواهد بود.
*تکلیف = به دلیل غیبت سه تن ازعزیزان وبی حالی من دیکته کارنشد هفته ی آینده دیکته پای تخته خواهندداشت وروانخوانی درس بخوان وبیندیش (بوعلی وبهمنیار ) طبق هفته های گذشته ازروز سه شنبه تا پنج شنبه به آی دی تلگرام من ارسال شود مجددا عرض میکنم که این روانخوانیها نمره داشته ودر صورت پیشرفت عزیزان نمره ی پایان ترم عزیزان منظور خواهد شد.
ریاضی = صفحات 94 تا 101 تدریس شد وتک تک سوالات کتاب با عزیزانم حل شد.
*تکلیف = تمرین صفحه ی 97و100 و101 درکتاب بامدادحل شود.
علوم =درس 9 سفر انرژی با کمک ومشارکت عزیزان تدریس وبه سوالات کتاب وپلی کپی جهت تثبیت یادگیری پاسخ داده شد.
مطالعات = پلی کپی درس 11 و12 تقدیم عزیزان شد .
تکلیف = ازدرس 9 تا 12 مطالعات بصورت شفاهی پرسیده میشود .
باسپاس فراوان شادوپیروز باشید “لیدا محمدزاده ”