تکالیف هفتگی ششم دبستان 10 فوریه

فارسی = روانخوانی درس 10 وحکایت توسط تک تک عزیزان انجام شد ومعنی کلمات درس ودرک مطلب ونکات دستوری درس کامل بیان شده وپلی کپی فارسی درس 6 نیز درکلاس پاسخ داده شد .
* تکلیف = پاسخ به سوالات کتاب نگارش درس 10 وپاسخ به پلی کپی های داده شده و نوشتن 8 خط دیکته ازدرس 10 وحکایت در دفتر املا
*توجه فرمایید عزیزانم :کتابهای نگارش خود را تا درس 10 کامل شده روز شنبه به همراه خود داشته باشید *
ریاضی = تمرین صفحه ی 93 کتاب در کلاس حل وتوضیح کامل داده شد وپلی کپی ریاضی دوره ی فصل 1 تا 4 نیز باکمک بچه ها پاسخ داده شد.
علوم = تدریس درس 9 بادیدن فیلم آموزشی فندق برگزارگردید (فیلم را جهت عزیزانی که درکلاس حضور نداشتند در کانال قرارخواهم داد لطفا بادقت فیلم را نگاه کنند )
* تکلیف = عزیزان دل این هفته برای روانخوانی سراغ کتاب علوم می رویم پس لطفا درس 9 علوم را برای من ازروز سه شنبه تا جمعه ساعت 18 الی 22 روانخوانی کرده وصدای قشنگتان را به آی دی من ارسال بفرمایید.**توجه توجه :روانخوانی فقط وفقط به آی دی من ارسال شود. lida_abdm@
امتحان ترم اول هدیه ها برگزار گردید.
پیروز وشاد وسلامت باشید “لیدا محمدزاده “