تکالیف هفتگی ششم دبستان 3 فوریه

فارسی = حل تمرینات کتاب نگارش درس نهم و گفتن دیکته پای تخته ونوشتن متن در دفتر دیکته (لازم به ذکر است کلیه ی دفترها دیکته ها پس از تصحیح به عزیزانم داده شد اولیای گرامی لطفا دیکته ها را امضا کرده و بر تمرین عزیزانم نظارت داشته باشند سپاس .)
*تکلیف = پاسخ به پلی کپی های داده شده جهت تثبیت بیشتر یادگیری ( پلی کپی درس 8 و 9 ) و روانخوانی درس 10 تمرین شده وبعدازتمرین وتکرار تک تک عزیزانم روانخوانی خودرا ازروز چهارشنبه تا جمعه ازساعت 18 الی 22 به آی دی من ارسال بفرمایند مجددا تاکید میکنم این روانخوانیها همان نمرات مستمر عزیزانم میباشد وعدم ارسال روانخوانی نداشتن نمره ی مستمر میباشد که تاثیر مستقیم در ارزشیابی پایانی خواهد داشت باسپاس فراوان .
ریاضی = تدریس فصل 5 (اندازه گیری ) تا صفحه ی 93 کتاب
*تکلیف = حل پلی کپی داده شده که مروری برفصلهای گذشته میباشد وحل تمرینات کتاب ازصفحه ی 88 تا 93 وتصحیح تمرینات کتاب باتوجه به فیلم های ارسالی در تلگرام .
علوم = پاسخ دادن به پلی کپی علوم فصل هفتم و ذکر نکات مهم درس 8 وآماده سازی برای شروع تدریس فصل 9 در هفته ی آینده
مطالعات = برگزاری امتحان ترم اول مطالعات
هدیه های آسمانی = هفته ی آینده 10 فوریه امتحان ترم اول برگزارمیشود وسوالات از پلی کپی های داده شده میباشد که مجددا عکس آن را درگروه قرارخواهم داد.
پیروز وشادوسلامت باشید “لیدا محمدزاده “