تکالیف هفتگی ششم دبستان 16دسامبر

پیشاپیش سال نو میلادی را به تک تک شما عزیزان تبریک عرض کرده و از خداوند برایتان آرزوی سلامتی وسعادت و آرامش رادارم.
فارسی= کتاب نگارش درس 6 وپلی کپی فارسی در کلاس باکمک عزیزان پاسخ داده شد ویک نمونه سوال امتحانی درکلاس کارشده ومطالب یادآوری شد.
*تکلیف=روز 6 ژانویه عزیزانم امتحان دیکته وفارسی دارند وبرای آمادگی جهت امتحان میتوانند پلی کپی های داده شده ودیکته های گفته شده را تکراروتمرین کنند .
لطفا برای امتحان روانخوانی عزیزانم یکی ازدروس فارسی را به دلخواه خود انتخاب کرده وبعداز تمرین درروز 22 دسامبر ساعت 16 الی 22 ویا روز 29 دسامبر ساعت 16 الی 22 روانخوانی خود رابرای من ارسال کنند.(خواهش میکنم فقط دراین دوروز روانخوانیها ارسال شود )
ریاضی = فصل سوم ریاضی کامل تدریس شد و تمرینات صفحه ی 49 تا 55 درکلاس حل شد .
*تکلیف = صفحات 55 تا 59 در کتاب بامداد حل شود .
علوم = تدریس کامل درس 6 وروانخوانی کتاب و پاسخ به سوالات کتاب و برای تثبیت یادگیری سوالات درس 6 در قالب پلی کپی تقدیم عزیزان شده ودر کلاس پاسخ داده شد.
مطالعات =سوالات درس 5 تا 8 بصورت پلی کپی تقدیم عزیزان شده ودر کلاس پاسخ داده شد.
هدیه = سوالات درس 5 تا 8 بصورت پلی کپی تقدیم عزیزان شده و در کلاس پاسخ داده شد.
باسپاس فراوان “لیدا محمدزاده”