تکلیف هفتگی ششم دبستان 9دسامبر

فارسی=درس ششم (ای وطن – حکایت و شعر همه ازخاک پاک ایرانیم )روانخوانی شده ومعنی لغات بیان شد ونکات دستوری کارشده وبه سوالات کتاب با کمک عزیزان پاسخ داده شد.
*تکلیف=کتاب نگارش درس 6 وپلی کپی ها پاسخ داده شود.
روانخوانی درس 7 تمرین شده وبعدازتمرین لطفا روز سه شنبه ساعت 16 الی 22 روانخوانی خود را برای من ارسال بفرمایندباسپاس فراوان.
ریاضی=تمرینات کتاب حل شد وجمع وتفریق وضرب وتقسیم اعداداعشاری یادآوری شد ورفع اشکال شد.
*تکلیف=حل تمرینات صفحه ی 49 و50 و51 درکتاب بامداد
علوم =امتحان درس 5 گرفته شد ودرکلاس برگه ها باکمک عزیزان تصحیح شد ودرس 6 بادیدن فیلم آموزشی تدریس شد.
*تکلیف=روانخوانی درس 6(ورزش ونیروی 1) انجام شده وبه سوالات پاسخ داده شود.
مطالعات=پلی کپی درس 7 و8 تقدیم عزیزان شد لطفا مطالعه بفرمایند.
*تکلیف=مطالعات درس 5 تا 8 پرسیده میشود.
عزیزان من لطفا روز شنبه پلی کپی هدیه ها را به همراه داشته باشند.
باسپاس فراوان وآرزوی سلامتی وآرامش برای تک تک شما عزیزان”لیدا محمدزاده”