تکلیف هفتگی ششم دبستان ۱۱ نوامبر

 

تکلیف هفتگی ششم دبستان ۱۱ نوامبر
فارسی:
تدریس درس چهارم “داستان من و شما” و “حکایت” روخوانی، معنی لغات و بیان نکات دستوری، به صورت کامل با همکاری دانش آموزان انجام شد.
تکلیف:
روخوانی درس جدید تمرین شود. از روی کلمات مشخص شده ی درس ۳ مرتبه نوشته شود. هفته ی آینده املای کلاسی از درس چهارم، ” داستان من و شما” خواهد بود. لطفا جهت آمادگی، یک دیکته در منزل نوشته شود.
دانش آموزان عزیز لطفا دقت بفرمایید که برای هفته ی آینده شنبه ۱۸ نوامبر، دفترچه های املاء خود را همراه داشته باشید.
نگارش:
صفحه های اول و دوم تمرین های درس چهارم در کتاب نگارش در کلاس پاسخ داده شد.
تکلیف:
تمرین های باقیمانده درس چهارم، در کتاب انجام شود. پلی کپی هایی که در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است انجام شوند.
ریاضی:
ضرب کسرها با توضیح و حل کامل تمرینات کتاب، دوره و رفع اشکال شد.
تقسیم کسرها به همراه محاسبات کسر تدریس شد. جهت تمرین، صفحه های ۳۲ و ۳۳ در کلاس حل شدند.
تکلیف:
لطفا صفحه های ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ را با مداد در کتاب حل نمایید.
علوم:
امتحان از درس ۳ برگزار شد. درس چهارم همراه با نمایش فیلم آموزشی به طور کامل تدریس شد.
تکلیف:

درس چهارم روخوانی و به سوالات کتاب با مداد پاسخ داده شود.
اجتماعی:

از درس های ۱، ۲، ۳ و ۴ آزمون گرفته خواهد شد.
هدیه های آسمانی:
پاسخ پلی کپی های هدیه های آسمانی در گروه قرار داده خواهد شد. همچنین پلی کپی سوالات برای درس ۲ در گروه قرار خواهد گرفت. لطفا دقت بفرمایید که از هم اکنون که حجم درس و سوالات زیاد نیستند، به تدریج مطالعه و تمرین کرده و به خاطر بسپارید.

عزیزان، برای هفته ی آینده کتابهای فارسی و نگارش، ریاضی، علوم، مطالعات اجتماعی و پلی کپی هدیه های آسمانی و پلی کپی دیگر درس ها را همراه داشته باشید.

پیروز، شاد و سلامت باشید.
لیدا محمدزاده