تکلیف هفتگی پایه ی ششم دبستان ۱۴ اکتبر

 

تکلیف هفتگی پایه ی ششم دبستان ۱۴ اکتبر
فارسی :
درس دوم ” پنجره های شناخت ” کامل تدریس شد. واژه های مهم درس مشخص و بیان معنی شد. تمامی نکات دستوری فصل اول تکرار و تمرین شد. شعر ” ای مادر عزیز” و بخوان و بیندیش با کمک و همراهی دانش آموزان روخوانی و به سوالات پاسخ داده شد.
تکلیف:
واژه های مشخص شده ی درس های فوق، سه مرتبه در دفتر مشق نوشته شوند.
نگارش:
تمرینات کتاب نگارش دانش آموزان کنترل شد .
تکلیف:
تمرینات باقی مانده ی درس دوم کتاب نگارش، ” پنجره های شناخت” در منزل کامل شود. والدین گرامی لطفا نوشته های فرزندان خود را بررسی کرده و آنها را برای داشتن یک نوشتار صحیح راهنمایی بفرمایید.
هفته ی آینده، ۲۱ اکتبر، املای کلاسی از درس دوم خواهد بود. جهت آمادگی تمرین کنید. دانش آموزان عزیز لطفاً به یاد داشته باشید که دفتر املاء کلاسی را همراه خود داشته باشید.
ریاضی:
صفحه های ۶ تا ۱۰ و همچنین ۱۱ و ۱۲ در کلاس با توضیحات کامل تمرین و بررسی شد.
تکلیف:
صفحه های ۱۳، ۱۴ و در کتاب حل شوند. لطفا برای حل تمرینات از مداد استفاده بفرمایید.
علوم:
درس دوم کتاب علوم، ” سرگذشت دفتر من” کامل تدریس شد و پس از نمایش آزمایشات کتاب در کلاس، توضیحات
مربوطه بطور کامل گفته شد. سپس درس فوق، با کمک دانش آموزان روخوانی شد.
مطالب علوم درس های ۱ و ۲ بصورت خلاصه در گروه قرار خواهد گرفت.
تکلیف:
هفته ی آینده شنبه ۲۱ اکتبر پرسش کلاسی از درس های ۱ و ۲ کتاب علوم خواهیم داشت.
لطفا جهت آمادگی مطالعه بفرمایید.
هدیه های آسمانی:
درس ۱ تدریس شد. پلی کپی های داده شده در کلاس پاسخ داده شد. پاسخ کامل پلی کپی ها
در کانال تلگرام قرار خواهد گرفت.

پیروز و شاد و سلامت باشید.
لیدا محمدزاده