تکلیف هفتگی ششم ابتدایی ۳۰ سپتامبر

 

تکلیف هفتگی ششم ابتدایی ۳۰ سپتامبر
فارسی:
شعر “ستایش” ودرس اول تدریس شد و توسط عزیزان دانش آموز روخوانی شده وبه کمک بچه ها نکات دستوری ومعنی دروس بیان شد


تکلیف :
کلمات خط کشی شده در کتاب را به همراه معنی در دفتر خود نوشته و با هر یک جمله ایی بسازید. هفته ی آینده ازشعر ستایش ودرس اول دیکته گفته خواهد شد. لطفا جهت آمادگی تمرین کنید.
ریاضی :
تمرین و تکرار مطالب کلاس پنجم و حل پلی کپی ریاضی صفحات ۲،۵،۶،۷ در کلاس انجام شد.
تکلیف :
پلی کپی صفحات۸،۹،۱۱ حل شود
علوم :
درس اول «زنگ علوم» تدریس شد و آزمایشات انجام شد
مطالعات اجتماعی:
درس اول تدریس شد
تکلیف :
به سوالات پلی کپی داده شده پاسخ دهید.

پیروز و پاینده باشید.