تکالیف کلاس ششم ابتدایی – پانزدهم آوریل

با سلام خدمت دانش آموزان کلاس ششم ،

تکالیف این هفته را به شرح زیر به اطلاع می رسانم :

ریاضی :

هفته ی آینده از فصل های 5 و 6 و 7 امتحان ریاضی برگزار خواهد شد.

فارسی : 

روخوانی و روان خوانی متن شعر “به گیتی به از راستی پیشه نیست”  تمرین شود.

از روی متن شعر یک مرتبه بنویسید.

از روی صفحه ی دوم درس “آداب مطالعه” یک مرتبه رونویسی کنید.

علوم :

برگه ی سوالات درس دهم را پاسخ دهید.

اجتماعی :

سوالات درس هژدهم پاسخ داده شد و درس نوزدهم تدریس شد

لطفا برگه ی سوالات درس نوزدهم را پاسخ دهید.

هدیه های آسمانی:

درس چهاردهم تدریس شد ، لطفا برگه ی سوالات این درس را پاسخ دهید.

 

لطفا فراموش نکنید که تکالیف هر هفته ی خود راپس از تکمیل جمعه شب در تلگرام برای من ارسال نمایند. همچنین صدای خود را هنگام روخوانی درس ضبط کنید و در تلگرام برای من بفرستید.

شاد باشید.

افسون فاطمی