تکالیف کلاس ششم ابتدایی – اول آوریل

با سلام خدمت عزیزان کلاس ششم ،

تکالیف هفته ی آینده را به شرح زیر به اطلاع می رسانم :

ریاضی :

صفحات 133 ، 135 ، 136 و 138 کتاب ریاضی انجام شود.

 

فارسی : 

روخوانی و روان خوانی متن درس پانزدهم و حکایت تمرین شود.

دانش آموزان مصراعهای دوم شعر شیر خدا را حفظ کنند به قسمی که بتوانند در پاسخ به مصراع اول آن ها را بگویند.

از روی شعر میوه ی هنر رونویسی کنید.

هفته ی آینده از کلمات درسهای نهم  تا پانزدهم یک امتحان برگزار خواهد شد.

 

نگارش:

صفحات اول و دوم و سوم درس پانزدهم را انجام دهید.

 

علوم :

لطفا برگه ی سوالات درس نهم را پاسخ دهید.

 

اجتماعی :

لطفا برگه ی سوالات درس هفدهم را پاسخ دهید.

 

هدیه های آسمانی:

لطفا برگه ی سوالات درس دوازدهم  را پاسخ دهید.

 

لطفا فراموش نکنید که تکالیف هر هفته ی خود راپس از تکمیل جمعه شب در تلگرام برای من ارسال نمایند. همچنین صدای خود را هنگام روخوانی درس ضبط کنید و در تلگرام برای من بفرستید.

شاد باشید.

افسون فاطمی