تکالیف هفتگی دانش آموزان کلاس ششم – چهارم مارس

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین عزیز سال ششم  ، تکالیف این هفته به شرح زیر می باشد:

 

دانش آموزان لطف کنند متن شعر “برای” را حفظ کنند و آهنگ آن را چندین بار گوش بدهند تا برای برنامه ی عید آماده باشند.

 

ریاضی :

صفحات 111 و کاردرکلاس 113 و تمرین 114  کتاب ریاضی انجام شود.

فارسی : 

با توجه به اینکه بعضی از دانش آموزان در املا ی خود مشکل داشتند ، خانم وکیل زاده زحمت کشیدند و شکل های مختلف صدای اِ را برای دانش آموزان تفهیم کردند؛ در این راستا هر دانش آموز باید برای هر شکل صدای اِ پنج کلمه بنویسد و پس از آن پنج جمله که در آنها از بعضی از این کلمات استفاده شده است بسازد.

روخوانی و روان خوانی شعر شیر خدا هرشب تمرین شود.

از روی صفحه ی دوم درس دوازدهم قسمت مشاوره یک دوز با خط زیبا رونویسی کنید.

از روی درس دوستی یک املا بنویسید، هفته ی آینده املا خواهیم داشت و کلمات درس دوازدهم  در املا پرسیده خواهد شد.

سوالات داستان ” یک قطره عسل ”  صفحه ی 87 فارسی را پاسخ دهید.

نگارش:

درس دوازدهم را کامل کنید.

علوم :

درس هفتم تدریس شد ، سوالات آن را پاسخ دهید.

اجتماعی :

درس پانزدهم تدریس شد لطفا برگه ی سوالات آن را پاسخ دهید.

 

با تشکر از دانش آموزانی که تکالیف خود را برای من فرستاده اند،  خواهش می کنم دانش آموزان تکالیف هر هفته ی خود را کامل کنند و جمعه شب در تلگرام برای من ارسال نمایند. همچنین دانش آموزان صدای خود را هنگام روخوانی درس ضبط کنند و در تلگرام برای من بفرستند.

 

شاد باشید.

افسون فاطمی