تکالیف هفتگی کلاس ششم – بیست و پنجم فوریه

با سلام و آرزوی روزهای شاد برای شما عزیزتن  ، تکالیف این هفته را خدمتتان  اعلام می نمایم:

 

دانش آموزان لطف کنند متن شعر “برای” را حفظ کنند و آهنگ آن را چندین بار گوش بدهند تا برای برنامه ی عید آماده باشند.

 

ریاضی :

صفحات 105 و 106 و 107 کتاب ریاضی و همچنین تمرینات برگه ی پلی کپی داده شده چند هفته پیش انجام شود.

فارسی : 

با توجه به اینکه بعضی از دانش آموزان در املا ی خود مشکل داشتند ، خانم وکیل زاده زحمت کشیدند و شکل های مختلف صدای اِ را برای دانش آموزان تفهیم کردند؛ در این راستا هر دانش آموز باید برای هر شکل صدای اِ پنج کلمه بنویسد و پس از آن پنج جمله که در آنها از بعضی از این کلمات استفاده شده است بسازد.

روخوانی و روان خوانی درس دوستی  هرشب تمرین شود.

از روی کلمات سخت متن درس سه بار با دقت بنویسید.

از روی صفحه ی اول درس یک دوز با خط زیبا رونویسی کنید.

از روی درس دوستی یک املا بنویسید، هفته ی آینده املا خواهیم داشت.

معنی کلمات درس جدید را بنویسید و حفظ کنید، این کلمات در املا پرسیده خواهد شد.

نگارش:

سه صفحه ی  اول درس دوازدهم را کامل کنید.

علوم :

درس هفتم تدریس شد ، سوالات آن را پاسخ دهید.

اجتماعی :

درس پانزدهم تدریس شد لطفا برگه ی سوالات آن را پاسخ دهید.

 

با تشکر از دانش آموزانی که تکالیف خود را برای من فرستاده اند،  خواهش می کنم دانش آموزان تکالیف هر هفته ی خود را کامل کنند و جمعه شب در تلگرام برای من ارسال نمایند. همچنین دانش آموزان صدای خود را هنگام روخوانی درس ضبط کنند و در تلگرام برای من بفرستند.

 

شاد باشید.

افسون فاطمی