تکالیف هفتگی کلاس ششم – هژدهم فوریه

با سلام و آرزوی سلامتی شما  ، تکالیف این هفته را خدمتتان  اعلام می نمایم:

با تشکر از دانش آموزانی که تکالیف خود را برای من فرستاده اند،  خواهش می کنم دانش آموزان تکالیف هر هفته ی خود را کامل کنند و جمعه شب در تلگرام برای من ارسال نمایند. همچنین دانش آموزان صدای خود را هنگام روخوانی درس ضبط کنند و در تلگرام برای من بفرستند.

ریاضی :

تمرینات برگه ی پلی کپی داده شده و صفحات 99 و  100 و 101 کتاب ریاضی انجام شود.

 

فارسی : 

روخوانی و روان خوانی درس یازدهم  هرشب تمرین شود.

از روی کلمات سخت متن درس یازدهم سه بار با دقت بنویسید.

از روی صفحه ی سوم درس دهم رونویسی کنید.

از روی درس دهم یک املا بنویسید.

سوالات درک مطلب درس یازدهم را پاسخ دهید.

نگارش:

درس یازدهم را کامل کنید.

اجتماعی :

درس سیزدهم پاسخ داده شد.

هدیه های آسمانی:

درس دهم تدریس شد و سوالات آن در کلاس انجام شد.

شاد باشید.

افسون فاطمی