تکالیف کلاس ششم – دهم دسامبر

با سلام خدمت عزیزان کلاس ششم

با امید به بهروزی و پیروزی مردم عزیز ایران ، تکالیف روز دهم دسامبر را خدمتتان اعلام می نمایم:

 

ریاضی :

دانش آموزان هفته ی آینده از فصل های 1 و 2 و 3 امتحان خواهند داشت، لطفا به خوبی مطالعه بفرمایید و تمرین کنید.

 

فارسی : 

روخوانی و روان خوانی شعر “همه از خاک پاک ایرانیم ” و متن های قبلی  هرشب تمرین شود.

از روی متن شعر”همه از خاک پاک ایرانیم “، یک بار با خط خوش بنویسید.

یک املا از شعر و از درس هفت خان رستم برای آمادگی املای هفته ی آینده بنویسید.

لطفا پلی کپی های فارسی داده شده را در صورتی که انجام نداده بودید ،جواب دهید.

 

نگارش:

درس ششم را تکمیل کنید.

 

علوم :

کاربرگهای درس ششم با کمک دانش آموزان انجام  شد.

 

اجتماعی :

درس دهم تدریس شد ، کاربرگ های  این درس  پاسخ داده شود.

 

هدیه های آسمانی :

درس جدید تدریس شد ، کاربرگ های  این درس  پاسخ داده شود.

 

کار و فن آوری :

دانش آموزان باید موضوعی را انتخاب کنند و یک نقاشی کامپیوتری با نرم افزار نقاشی بکشند، موضوعی که انتخاب می کنند باید چیزی باشد که در آینده باید برای آن یک بروشور درست کنند. نقاشی مزبور بعدا باید در بروشور استفاده شود.

مهلت برای انجام این پروژه تا 4 فوریه خواهد بود و نمره ی آن برای کار عملی ترم اول استفاده خواهد شد.

 

شاد باشید.

افسون فاطمی