تکالیف هفتگی کلاس ششم – سوم دسامبر

با سلام خدمت دانش آموزان و اولیای کلاس ششم

با آرزوی شادی هموطنانمان و آزادی جوانان آزاده  ، تکالیف این هفته به شرح زیر می باشد:

 

ریاضی :

لطفا تمرینات صفحات 65 و 66 و 67 و 68 و 69 را حل کنید.

در صورتی که  پلی کپی داده شده را انجام نداده بودید لطفا آن را کامل بفرمایید

 

فارسی : 

روخوانی و روان خوانی متن های درس پنجم و درس ششم هرشب تمرین شود. تمرین روخوانی باعث می شود که شکل کلمات در ذهن شما شکل بگیرد و  املای شما بهتر شود.

از روی متن بخوان و بیندیش ” دوستان همدل ” 10 کلمه ی سخت پیدا کنید و دو بار از آنها بنویسید.

از روی متن  درس ششم ، شعر ای وطن، یک بار بنویسند.

معنی کلمات درس های ششم را بنویسید

یک املا از درس های 5 و 6 برای آمادگی املای هفته ی آینده بنویسید.

در صورتی که انجام نداده بودید لطفا پلی کپی های فارسی داده شده را جواب دهید.

نگارش:

دو صفحه ی اول درس ششم را انجام دهید.

علوم :

درس ششم تدریس شد، کاربرگهای آن هفته ی دیگر با کمک دانش آموزان در کلاس انجام خواهد شد.

اجتماعی :

درس نهم تدریس شد ، کاربرگ های  این درس  پاسخ داده شود.

هدیه های آسمانی :

کاربرگهای درس هشتم پاسخ داده شد.

درس نهم تدریس شد ، کاربرگ های  این درس  پاسخ داده شود.

کار و فن آوری :

دانش آموزان باید موضوعی را انتخاب کنند و یک نقاشی کامپیوتری با نرم افزار نقاشی بکشند، موضوعی که انتخاب می کنند باید چیزی باشد که در آینده باید برای آن یک بروشور درست کنند. نقاشی مزبور بعدا باید در بروشور استفاده شود.

مهلت برای انجام این پروژه تا 4 فوریه خواهد بود و نمره ی آن برای کار عملی ترم اول استفاده خواهد شد.

خوشنویسی:

خط دوم درس دوم  از برگه ی داده شده با دفت و حوصله تمرین شود.

 

شاد باشید.

افسون فاطمی