تکالیف کلاس ششم نوزدهم نوامبر

با سلام خدمت عزیزان کلاس ششم

با آرزوی پیروزی و سلامت مردم عزیز ایران ، تکالیف دانش آموزان را به شرح زیر به اطلاع شما می رسانم:

 

ریاضی :

لطفا تمرینات زیر را حل کنید:

کار در کلاس صفحه 53 شماره ی 2 و 3 ، فعالیت صفخه ی 53  و صفحه ی 55 کامل همراه با پلی کپی داده شده

 

فارسی : 

شعر سخن برای دو هفته ی آینده باید کامل حفظ شود.

روخوانی و روان خوانی متن  درس پنجم  هرشب تمرین شود. تمرین روخوانی باعث می شود که شکل کلمات در ذهن شما شکل بگیرد و  املای شما بهتر شود.

دانش آموزان از کلمه های مشخص شده درس پنجم دو بار بنویسند.

معنی کلمات درس پنجم نوشته شود.

از روی متن درس جدید یک املا بنویسید. هفته ی آینده املا خواهیم داشت .

پلی کپی داده شده را جواب دهید.

نگارش:

تمرینات چهار صفحه ی اول درس پنجم را انجام دهید.

علوم :

درس پنجم تدریس شد.

هفته ی آینده از چهار درس علوم امتحان برگزار خواهد شد.

اجتماعی :

درس هشتم تدریس شد و کاربرگ های  این درس  پاسخ داده شد.

هدیه های آسمانی :

درس هفتم تدریس شد و کاربرگ های  این درس  پاسخ داده شد.

کار و فن آوری :

درس دوم تدرس شد.

خوشنویسی:

خط بعدی درس اول از برگه ی داده شده با دفت و حوصله تمرین شود.

 

شاد و پایدار باشید.

افسون فاطمی