تکالیف هفتگی کلاس ششم – پنجم نوامبر

با سلام خدمت عزیزان کلاس ششم

با آرزوی پیروزی خیزش هم وطنانمان ، تکالیف دانش آموزان را به شرح زیر به اطلاع شما می رسانم:

 

ریاضی :

لطفا تمرینات زیر را حل کنید:

کار در کلاس صفحه 37 و  تمرین صفحه 39 و   تمرین صفحه های 40 و 41 و 42

فارسی : 

شعر سخن برای دو هفته ی آینده باید کامل حفظ شود.

روخوانی و روان خوانی متن  درس چهارم  هرشب تمرین شود.

دانش آموزان از کلمه های مشخص شده درس چهارم سه بار بنویسند.

معنی کلمات درس چهارم نوشته شود.

از روی متن درس چهارم یک املا بنویسید.

هفته ی آینده از درس چهارم املا خواهیم داشت لطفا تمرین بفرمایید.

نگارش:

تمرینات سه صفحه ی اول درس چهارم انجام شود.

علوم :

درس چهارم تدریس شد ، کاربرگهای آن را پاسخ دهید.

اجتماعی :

درس هفتم تدریس شد. کاربرگ های  درس ششم و هفتم را پاسخ دهید. این کاربرگها در گروه تلگرامی پست خواهد شد در صورت امکان پرینت آنها را بگیرید و در کلاسور خود قرار دهید. در صورتی که امکان پرینت ندارید پاسخ ها را در برگه ای جداگانه بنویسید.

هدیه های آسمانی :

درس ششم تدریس شد ، کاربرگهای آن را پاسخ دهید.

کار و فن آوری :

درس اول تدریس شد. سوالات این درس هفته ی آینده در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

 

شاد و پایدار باشید.

افسون فاطمی