تکالیف هفتگی کلاس ششم – بیست و نهم اکتبر

با سلام خدمت عزیزان کلاس ششم

با آرزوی سربلندی ایران عزیز ، تکالیف دانش آموزان را به شرح زیر به اطلاع شما می رسانم:

 

ریاضی :

لطفا چک کنید تمرینات قید شده ی زیر را حل گرده باشید ، پلی کپی داده شده را حل کنید.

کار در کلاس صفحه 28 ،  کار در کلاس صفحه 29 شماره 1 ،  تمرین صفحه 30 و 31 ، کار در کلاس صفحه 32 با توجه به مطلب آبی بالای آن ، کار در کلاس صفحه 33 و 34 ،  تمرین صفحه 35

 

فارسی : 

شعر مادر برای هفته ی آینده باید کامل حفظ شود.

روخوانی و روان خوانی متن های درس های سوم  هرشب تمرین شود.

دانش آموزان از کلمه های مشخص شده درس سوم یک بار بنویسند.

معنی کلمات درس سوم پرسیده می شود.

از روی متن املا ی کلاسی یک دور بدون غلط بنویسید.

 

نگارش:

تمرینات  درس سوم کامل شود.

 

علوم :

نداشتیم.

 

اجتماعی :

درس ششم تدریس شد. کاربرگ های آن را پاسخ دهید.

 

هدیه های آسمانی :

امتحان برگزار شد.

 

شاد و پایدار باشید.

افسون فاطمی