تکالیف هفتگی کلاس ششم – پانزدهم اکتبر

با سلام خدمت عزیزان کلاس ششم

به امید روزهای شاد برای ایران عزیزمان ، تکالیف دانش آموزان را به شرح زیر به اطلاع شما می رسانم:

ریاضی :

جمع و تفریق کسرها ، بزرگترین شمارنده مشترک و کوچکترین مضرب مشترک تدریس شد . تمرین شماره 3 صفحه ی 24 و تمرینات صفحات 26 و 27 حل شود.

 

فارسی : 

روخوانی و روان خوانی متن های ذرس های اول و دوم  هرشب تمرین شود.

شعر مادر برای هفته ی آینده حفظ شود.

دانش آموزان از کلمه های مشخص شده درس اول و دوم یک بار بنویسند.

معنی کلمات درس دوم و درس اول پرسیده خواهد شد.

 

نگارش:

تمرینات درس دوم کامل شود.

 

علوم :

درس سوم تدریس شد ، کاربرگ های  این درس هفته ی آینده در کلاس با دانش آموزان  پاسخ داده خواهد شد.

 

اجتماعی :

هفته ی آینده از دزسهای اول تا چهارم امتحان برگزاز خواهد شد برای امتحان کاربرگهای درس ها را مطالعه بفرمایید.

درس پنجم تدریس شد و کاربرگهای آن در کلاس با دانش آموزان پاسخ داده شد.

 

هدیه های آسمانی :

درس چهارم تدریس شد و کاربرگهای آن در کلاس با دانش آموزان پاسخ داده شد.

 

شاد و پایدار باشید.

افسون فاطمی