تکالیف هفتگی کلاس ششم – هشتم اکتبر

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان کلاس ششم

با امید به آینده ای روشن برای کشور عزیزمان ، تکالیف دانش آموزان را به شرح زیر به اطلاع شما می رسانم:

ریاضی :

اعداد صحیح مثبت و منفی تدریس شد، دانش آموزان باید تمرینات صفحه های 19 و 20 و 21  کتاب را به همراه پلی کپی ریاضی داده شده حل کنند.

فارسی : 

روخوانی و روان خوانی متن درس دوم و شعر مادر هرشب تمرین شود.

دانش آموزان از کلمه های مشخص شده درس دوم دو بار بنویسند.

یک املا از درس دوم نوشته شود. هفته ی آینده املا داریم.

معنی کلمات درس دوم از انتهای کتاب نوشته شود این کلمات و کلمات درس اول پرسیده خواهد شد.

شعر مادر برای دو هفته ی آینده حفظ شود.

نگارش:

چهار صفحه اول درس دوم انجام شود.

علوم :

کاربرگ های  درس دوم  پاسخ داده شد.

اجتماعی :

درس چهارم تدریس شد و کاربرگهای آن در کلاس با دانش آموزان پاسخ داده شد.

هدیه های آسمانی :

درس سوم تدریس شد و کاربرگهای آن در کلاس با دانش آموزان پاسخ داده شد.

 

شاد و پایدار باشید.

افسون فاطمی