تکالیف هفتگی کلاس ششم اول اکتبر

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان عزیزم

با امید به آینده بهتر و زیباتر برای همه  ، تکالیف دانش آموزان را به شرح زیر به اطلاع شما می رسانم:

ریاضی :

مبحث بخش پذیری و عدد نویسی تدریس شد، دانش آموزان باید صفحات 7 و 8 و 9  و 10 و 15 (کامل)  و کاردرکلاس صفحه ی 13 کتاب را حل کنند.

فارسی : 

درس دوم تدریس شد. روخوانی و روان خوانی متن این درس و درس اول هرشب تمرین شود.

دانش آموزان از درس دوم 40 کلمه ی سخت پیدا کنند و آنها را دو بار بنویسند.

نگارش:

درس اول کامل شود.

علوم :

درس دوم تدریس شد. دانش آموزان برگه ی پلی گپی این درس را پاسخ دهند.

اجتماعی :

درس سوم تدریس شد و کاربرگهای آن در کلاس با دانش آموزان پاسخ داده شد.

هدیه های آسمانی :

درس دوم تدریس شد و کاربرگهای آن در کلاس با دانش آموزان پاسخ داده شد.

شاد و پایدار باشید.

افسون فاطمی