تکالیف هفتگی کلاس ششم – بیست وچهارم سپتامبر

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان عزیز

با امید به روزهای بهتری برای هموطنانمان در ایران عزیز ، تکالیف دانش آموزان را به شرح زیر به اطلاع شما می رسانم:

ریاضی :

درس الگو و الگونویسی داده شد و مبحث بخش پذیری آغاز گردید ، دانش آموزان باید صفحات 5 و 6 کتاب را کامل حل کنند.

فارسی : 

در کلاس فارسی هر بار یک یا دو ضرب المثل با دانش آموزان مطرح می شود و دانش آموزان انها را در یک برگه جداگانه می نویسند و جمع می کنند.

تدریس درس اول تکمیل شد. روخوانی و روان خوانی متن های این درس هرشب تمرین شود.

هفته ی آینده از این درس املا خواهیم داشت . در املا از دانش آموزان معنی کلمات درس هم سوال خواهد شد لطفا معنی کلمات را حفظ بفرمایید.

یک املا از درس اول نوشته شود.

از روی متن درس اول ” معرفت آفریدگار” یک بار با دقت رونویسی شود.

نگارش:

سه صفحه ی اول درس اول کامل انجام شود.

علوم :

درس اول تدریس شد. دانش آموزان برای این درس تکلیفی ندارند .

اجتماعی :

درس دوم تدریس شد و کاربرگهای آن در کلاس با دانش آموزان باسخ داده شد.

هدیه های آسمانی :

درس اول تدریس شد و کاربرگهای آن در کلاس با دانش آموزان باسخ داده شد.

شاد باشید.

افسون فاطمی