تکالیف هفتگی کلاس ششم مدرسه سینا – هفدهم سپتامبر

با سلام خدمت شما عزیزان

با امید به اینکه روز اول مدرسه را  به خوبی پشت سر گذاشته باشید، تکالیف کلاس ششم خدمتتان ارائه می گردد.

 

ریاضی :

صفحات 4 و 5 کتاب ریاضی را انجام دهید و در صورتی که برای انجام آن مشکل داشتید و نتوانستید کامل کنید ایرادی ندارد ، در کلاس کامل حل و رفع اشکال خواهد شد.

فارسی :

روخوانی شعر ستایش هر شب یک بار تمرین شود.

معنی کلمات درس اول حفظ شود.

از روی شعر ستایش یک بار رونویسی شود.

اجتماعی :

درس اول تدریس شد و کاربرگ آن در کلاس پاسخ داده شد.

شاد باشید

فاطمی