با سلام خدمت خانواده های عزیز

تکالیف دانش آموزان به شرح زیر می باشد، لطفا توجه فرمایید که تا دو هفته ی دیگر امتحانات پایانی دانش آموزان آغاز خواهد شد و لازم است دانش آموزان با برنامه ریزی مناسب درس های خود را مطالعه فرمایند. تا جایی که ممکن باشد دروس را در کلاس دوره خواهیم کرد اما همکاری شما شرط لازم است.

فارسی و نگارش
شعر “به گیتی به از راستی… ” تدریس شد.
روخوانی این شعر و معنی آن تمرین شود.
از روی این شعر یک بار رونویسی کنید
از روی کلمات سخت درس شانزدهم یک بار با دقت و خوش خط بنویسید.
از روی غلط های املایی خود سه بار بنویسید.
نگارش درس شانزدهم را کامل کنید.
ریاضی
برگه تمرین داده شده در کلاس را کامل کنید.
علوم تجربی
امتحان برگزار شد و همچنین دو درس 12 و 13 در کلاس دوره شد.
اجتماعی
هفته ی آینده از درس های 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18  امتحان خواهیم داشت ؛ لطفا کاربرگهای این درسها کامل مطالعه شود.

 

با تشکر از توجه شما

شاد باشید.