تکالیف کلاس ششم نهم آوریل

با سلام خدمت شما

تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان ارائه می گردد:

فارسی و نگارش
درس پانزدهم تدریس شد.
از روی متن میوه ی هنر یک بار رونویسی کنید.
معنی کلمات داده شده را از آخر کتاب پیدا کنید.
نگارش : تمرینهای گفته شده ی درس چهاردهم و دو صفحه اول درس پانزدهم تکمیل شود
ریاضی 
دو سری نمونه امتحانی درس ریاضی که در کانال تلگرام فرستاده شده است را انجام دهید.
لطفا کپی های تستهای پایانی فصل های ریاضی خود را به همراه بیاورید.
علوم تجربی
 درس سیزدهم تدریس شد و کاربرگهای این درس در کلاس پاسخ داده شد.
اجتماعی
درس بیست و دوم تدریس شد و کاربرگهای این درس در کلاس پاسخ داده شد.
هدیه های آسمانی
درس چهاردهم تدریس شد و کاربرگهای این درس در کلاس پاسخ داده شد.
کار و فن آوری
لطفا بروشورهای مربوط به کار و فن آوری را تکمیل و ارسال فرمایید.

با تشکر

شاد باشید

افسون فاطمی