تکالیف دانش آموزان بیست و ششم مارس

با سلام خدمت خانواده ی سینا

یادآور می شوم که هفته ی آینده که روز شنبه همزمان با روز سیزدهم نوروز می باشد کلاس ها به صورت آنلاین و یکشنبه تشکیل خواهد شد.

تکالیف دانش آموزان کلاس ششم به شرح زیر می باشد:

فارسی و نگارش
از روی متن شعر شیر خدا و متن عمر گرانمایه  یک بار رونویسی کنید.
معنی کلمات درس های 9 تا12 هفته ی آینده سوال خواهد شد.
هفته ی آینده از متن های درس دوازده  و سیزده املا خواهیم داشت.
از متن های درس دوازده  و سیزده یک املا نوشته شود.
شعر شیر خدا تا دو هفته ی آینده حفظ شود.
تمرینهای فارسی ( برگه های پلی کپی ) و نگارش اگر کامل نشده کامل شود.
ریاضی
تمرینهای صفحه های 137و 136  و 138 و 139 را کامل کنید.
تست های پایانی فصل ششم را  اگر کامل نکرده اید، انجام دهید.
علوم تجربی
 درس دوازدهم تدریس شد . کاربرگهای این درس را پاسخ  دهید.
اجتماعی
 درس 21 تدریس شد ،  کاربرگ های این درس را  پاسخ دهید.

 

با تشکر از شما

شاد باشید

افسون فاطمی